0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
  • Je distribučná energetická spoločnosť.
  • Pôsobí v stredoslovenskom regióne, kde distribuuje elektrickú energiu takmer 740 000 zákazníkom.
  • Pri rozvoji distribučnej sústavy kladieme dôraz na zvyšovanie kvality dodávky, znižovanie doby bezprúdia, posilnenie siete a pripájanie nových zákazníkov.