0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.
  • Je distribučná energetická spoločnosť.
  • Pôsobí v stredoslovenskom regióne, kde distribuuje elektrickú energiu takmer 740 000 zákazníkom.
  • Pri rozvoji distribučnej sústavy kladieme dôraz na zvyšovanie kvality dodávky, znižovanie doby bezprúdia, posilnenie siete a pripájanie nových zákazníkov.

Aktuality

Oznámenie o zmenách v doplňujúcich dokumentoch k dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) s platnosťou od 1.3.2017 27.01.2017
Oznámenie o zverejnení rozhodnutia ÚRSO č. 0164/2017/E ohľadne tarifov za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na rok 2017 26.01.2017
Tlačová správa SSE-D zo dňa 25.01.2017 k problematike distribučných cien na rok 2017 25.01.2017
Tlačová správa SSE-D zo dňa 18.01.2017 k problematike distribučných cien na rok 2017 18.01.2017
Postup riešenia distribučných žiadostí platný od 1. januára 2017 07.12.2016
Oznámenie o zmenách dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a jej doplňujúcich dokumentov s platnosťou od 1.1.2017 02.12.2016
Aktualizácia Cenníka služieb a činností distribúcie elektriny od 01.07.2016 31.05.2016
Oznámenie o zmenách dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a jej doplňujúcich dokumentov s platnosťou od 01.12.2016 22.09.2016
Elektronická komunikácia - upozornenie 31.08.2016
Oznámenie o aktualizácií číselníka tarifikácie distribúcie s platnosťou od 01.07.2016 02.05.2016
Oznámenie o zmene komunikačnej adresy pre zabezpečenie IDE komunikácie v zmysle technickej špecifikácie pre výmenu dát (TŠVD), adresy pre otestovanie správ určených pre PDS a IP adries pre odoslané správy od 21.06.2016 19.04.2016
Informácia pre žiadateľov o pripojenie zdrojov na výrobu elektriny do distribučnej sústavy SSE-D 08.04.2016
Oznámenie pre žiadateľov o stanovisko k rezervovanej kapacite na pripojenie malého zdroja do 10 kW 05.04.2016
Inteligentný merací systém 11.07.2016
Rozvodňa SSE-D v Púchove 02.12.2015
Ďalšie