0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Elektronická komunikácia


OZNÁMENIE

Vážení obchodní partneri,

dovoľujeme si vás informovať, že od 1. júna 2017 nadobudne účinnosť nová verzia dokumentu Technická špecifikácia výmeny dát (ďalej len TŠVD) a doplňujúcich dokumentov k TŠVD.  

Elektronická komunikácia medzi účastníkmi trhu s elektrinou

Od 1.3.2017 platí nová verzia TŠVD a jej doplňujúcich dokumentov:  

.

TŠVD - Technická špecifikácia výmeny dát

 • TŠVD - dokument popisuje priebeh a následnosť procesov pri výmene dát a dátové toky. Ďalej špecifikuje

  • typy správ XML
  • typy a pravidlá pre údaje stanovené v prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy
  • formáty dátových položiek
  • formáty dátových súborov
  • pravidlá elektronickej komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty
  • ochranu, autentifikáciu a autorizáciu s využitím technológie PKI a elektronického podpisu
 • Príručky používaných správ

  Príručky pre UTILMD, APERAK, MSCONS, INVOIC popisujú ich obsahovú štruktúru, segmenty, elementy a definície ich obsahu pre spracovanie a nastavenie v informačných systémoch účastníkov trhu.

  • UTILMD - Utilities Master Data message
  • APERAK - Application Error and Acknowledgment message
  • MSCONS - Metered Services Consumption report message
  • INVOIC - Invoice message
 • Schémy XSD (XML Schema Definition)

  Definované schémy štruktúr a dát používaných XML správ pre ich spracovanie a nastavenie v informačných systémoch účastníkov trhu.

 • Obsah IDE správ pre jednotlivé transakcie

  Obsah XML / IDE správ pre jednotlivé transakcie v procesoch

 • Číselníky - číselníky pre používané XML správy a ich segmenty

  Definované číselníky používané v správach ich jednotlivých segmentoch a elementoch. (Sadzby, kódy služieb, iné...)

 • Vzory správ

  V príprave.

 • Komunikačná adresa spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., v zmysle dátovej komunikácie a TŠVD

  epds@sse-distribucia.sk
   Platné IP adresy pre odosielané správy zo strany spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.: 87.244.220.32 a 87.244.220.33

 • Testovanie správ

  Pre otestovanie správnosti štruktúr a obsahu správ. Zašlite svoje testovacie správy určené PDS na e-adresu: testepds@sse-d.sk 

 • Ochrana a zabezpečenie 

  Autentifikácia a autorizácia s využitím technológie PKI a elektronického podpisu. Bližšie informácie vid. TŠVD.

 • Kontakty

  V prípade technických problémov a anomálií pri výmene správ, kontaktujte prosím naše pracovisko pre monitoring výmeny správ na e-adrese: ide_komunikacia@sse-d.sk, tel.č.:+421 907 715 065, alebo v prípade bezodkladných situácií na tel.č.: +421 907 879 350 pre systémovú podporu.

Dokumenty a súbory na stiahnutie

Poznámka: V prípade starších prehliadačov a identifikácie sťahovaných dokumentov a tabuliek ako ".zip". Uložte si prosím súbor so správnou koncovkou: *.docx, *.xlsx!

Platné pre harmonizované procesy a komunikáciu

Procesy:

 • Zmena dodávateľa
 • Prepis v rámci bilančnej skupiny
 • Zmena odberateľa bez zmeny bil.skupiny
 • Zmena odberateľa so zmenou bil.skupiny
 • Nové prihlásenie
 • Ukončenie distribúcie
 • Krátkodobý odber
 • Zmena technických parametrov OM
 • Zmena obchodných parametrov
 • Služba PDS
 • Prerušenie, alebo ukončenie distribúcie zo strany PDS
 • Zmena kmeňových dát, adresných údajov pripojeného objektu, alebo merania zo strany PDS
 • Reklamácia prevadzkovateľovi siete od dodávateľa
 • Vystavenie podkladov pre fakturáciu
 • Oprava podkladov pre fakturáciu prevádzkovateľom siete
 • Agregovaná fakturácia

         

Poznámka:   Komunikačné procesy v oblasti DPI nie sú implementované.

Technická špecifikácia pre výmenu dát a príslušná dokumentácia:

TŠVD  ZIP 2,2 MB

Doplnkové číselníky:

Číselník INVOIC I (LIN):

INV_01_SSD  XLSX 17,62 kB

Čiselník MSCONS (LIN):

MSC_01_SSD  XLSX 16,49 kB

Poznámka: Dočasné doplnkové číselníky obsahujú špecificky používané položky zo strany spoločnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., ktorých použitie zatiaľ nebolo harmonizované. Po ich harmonizácii budú neskôr v obsahu základných číselníkov INV_01 a MSC_01.

   

Platné pre neharmonizovanú komunikáciu

 • Proces fakturácie MIP

Doplňujúca technická špecifikácia pre výmenu dát - neharmonizované:

TSVD-SSE-D  PDF 166,83 kB

  

Prílohy a doplňujúca dokumentácia

Označenie fakturačných cyklov, pomôcka:

Označenie sadzieb, pomôcka: 

Prevodová tabuľka INVOIC:

Prevod_INV_SSD  XLSX 22,22 kB

Poznámka: Dokumenty slúžia k objasneniu súčasných a historických väzieb a podmienok.

V príprave pre zavedenie do harmonizovanej komunikácie

 • Procesy DPI

Procesy DPI budú implemetované v zmysle platnej dokumentácie pre harmonizovanú komunikáciu

Harmonogram realizácie harmonizovanej komunikácie: 

Informácia: Postup v oblasti DPI

Spoločnosť Stredoslovenská energetika - Distribúcia,a.s., v súčasnosti nemá implementované komunikačné procesy a správy v oblasti DPI. Vzhľadom na túto skutočnosť sú evidenčné aktivity v tejto oblasti vykonávané manuálne. Odberné miesta, ktoré sú v súčasnosti v režime DPI môžete zaevidovať do svojej bilančnej skupiny manuálnym úradným postupom alebo náhradným technickým spôsobom a to zaslaním správy 431. V prípade využitia náhradného technického spôsobu, zašlite správy 431 štandardne na našu adresu pre elektronickú výmenu dát. V správach uveďte prosím požadovaný dátum zmeny v zmysle lehôt pre proces výmeny dodávateľa. V segmente voľného textu môžete uviesť skratku: „DPI. Náhradný komunikačný proces následne prebehne v zmysle procesu prihlásenie OM. Zo strany PDS budú odoslané štandardné správy daného procesu 432/433 alternatívne 439/435. Historické údaje budú zaslané správou 310. Použitie náhradného komunikačného procesu nemá vplyv na možnosť použitia štandardného procesu prihlásenia a odhlásenia.