0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Kontakty pre obstarávanie tovarov, prác a služieb

Ing. Katarína Ďurišová, vedúca odboru CORE nákup

 

Ing. Pavol Babík

e-mail: pavol.babik@sse-d.sk

materiál:
odpínače OK, OKJ, plastové skrine SPP, VRIS, SR, PRIS, poistkové patróny VN, poistkové spodky VPS, poistky NN, NN rozvádzače, trafostanice kioskové, trafostanice stĺpové, uzlové odporníky VN, bleskoistky, zvodiče prepätia, HDO prijímače a vysielače, ističe NN, retrofity

služby:
opravy a údržba DT

Natália Berníková

e-mail: natalia.bernikova@sse-d.sk

materiál:
AL pásy, AL páska, AL drôt viazací, armatúry pre holé vodiče, diaľkovo ovládané úsečníky a reclosery, drevené stĺpy, izolátory VVN, VN a NN, konzoly ekologické, konzolovina, laná ALFE, plastové ochrany na stožiare, pramence FeZn, spojovací materiál, stožiare priehradové VVN, VN a NN, osvetľovacie stožiare, svorky PPN, tyčovina, upínacie pásy, úsekové odpojovače, vývodky strešníkové, uzemňovací a bleskozvodný materiál

Ing. Miroslav Sabela

e-mail: miroslav.sabela@sse-d.sk

materiál:
meniče VVN, odpojovače VVN, rozvádzače VVN, vypínače VVN, RIS a ochrany, staničné batérie, meracie transformátory prúdu a napätia, transformátory, zapuzdrené rozvodne VVN a VN, tlmivky

služby:
výstavba, rekonštrukcie a opravy vedení a TR VVN, projekčné práce VVN, inžinierska činnosť VVN, štúdie a analýzy súvisiace s prípravou rekonštrukcií resp. výstavbou sietí a TR VVN, repasácia batérií, opravy UPS

Ing. Monika Bajzová

e-mail: monika.bacikova@sse-d.sk

materiál:
optické káble (vrátane KZL) + súvisiaci materiál, armatúry pre izolované vodiče, káblové koncovky a spojky, káblové oká AL, CU, T adaptéry VN, hlavy rozdeľovacie, opravné manžety, plastové rúry z HDPE, rúry korugované, fólia výstražná červená, krycí návin HDPE, enviro prvky (výstražné gule, odkloňovače letu, zábrany proti hniezdeniu...), viazacie pásky na káble, izolačné pásky, elektroinštalačný materiál

služby:
výkony mechanizmov, prepravné výkony, montáž optických káblov a KZL

Ing. Martina Kocurová

e-mail: martina.kocurova@sse-d.sk

materiál:
káble všetky prierezy (vrátane VVN), vodiče izolované všetky prierezy, betónové stožiare

služby:
geodetické služby

Ing. Katarína Bačinská

e-mail: katarina.bacinska@sse-d.sk

materiál:

betónové kocky TBM, betónové pätky, betónové žľaby a poklopy, olovené plomby, plombovací drôt, plombovacie kliešte, joklovina a železný materiál, omega väzy, príslušenstvo na opravy transformátorov

služby:
výstavba, rekonštrukcie a opravy vedení a TR VVN, projekčné práce VVN, inžinierska činnosť VVN, štúdie a analýzy súvisiace s prípravou rekonštrukcií resp. výstavbou sietí a TR VVN s hodnotou do 100 000 EUR, práce vrtuľníkom, termovízne merania za pomoci leteckej techniky, statické posudky, geologický prieskum, archeologický výskum, koordinátori bezpečnosti práce, úradné skúšky a OÚS, funkčné skúšky, meranie dotykových a krokových napätí, monitorovací systém batérií

Ing. Peter Fabišik, vedúci odboru NON – CORE nákup

e-mail: peter.fabisik@sse-d.sk

Ing. Miroslav Stasinka

e-mail: miroslav.stasinka@sse-d.sk

materiál:
transformátorové oleje, elektromery

služby:
realizácia stavieb na kľúč VN, NN, zemné práce VN, NN vrátane pretlakov, terénne úpravy a rekultivácie, regenerácia transformátorového oleja, nátery stožiarov a opravy základov stožiarov

Jaroslava Maytasová

e-mail: jaroslava.maytasova@sse-d.sk

materiál:
elektrospotrebiče vrátane GPS navigácií, fotoaparáty, ďalekohľady, kancelárska technika, kancelárske potreby (papier, obálky ...), kuchynské potreby, letenky, nábytok, batérie + nabíjačky, technické plyny, handry, predlžovačky, osvetľovacia technika - svietidlá, žiarovky, žiarivky, zdravotnícky materiál, ochranné nápoje, pitný režim, čistiace prostriedky, drogéria

služby:

školenia, tlmočnícke a prekladateľské služby, ubytovanie, expresné zásielky, stravovanie - jedáleň, bufet, opravy a údržby kancelárskej techniky, ostatné drobné služby (foto, pečiatky, vizitky), zabezpečenie eventov, nákupy periodík a odbornej literatúry, konferencie, náklady na reprezentáciu, zimná údržba vrátane posypových materiálov, pranie prádla

Ing. Juliana Podhorská

e-mail: juliana.podhorska@sse-d.sk

materiál:
hasiace prístroje, OOPP, brašny pracovné

služby:

lesné prieseky VVN, VN, NN, požiarna ochrana, revízie a kontroly OPP, rebríkov, CO krytov, revízie tlakových nádob, revízie a opravy havarijných nádrží, kosenie a likvidácia trávnatých porastov

Ing. Michal Kazáni

e-mail: michal.kazani@sse-d.sk

materiál:
kladkostroje, lisovacia technika, ručné náradie mechanické a elektrické, náradie PPN, meracie prístroje

služby:
výstavba, rekonštrukcie, opravy, údržba, projektová dokumentácia stavebného charakteru, statické posudky – stavby, sťahovanie, údržba a obsluha odovzdávajúcich staníc tepla, stravné lístky, opravy a údržby strojné (kladkostroje, lisovacia technika...), servis a opravy malej mechanizácie (kosačky, agregáty, elektrocentrály, elektrické náradie), kalibrácia a opravy meracích prístrojov
   

Ing. Lucia Ivanková

e-mail: lucia.ivankova@sse-d.sk

materiál:
farby, riedidlá, technický benzín, štetce, skratovačky, sorbčné materiály a špeciálna chémia

služby:
projektová dokumentácia VN/NN, inžinierska činnosť VN/NN, propagácia a reklama, inzercia, taxislužby, audity, poradenstvo a konzultačné služby, právne služby, poistenie, meteorologické dáta

Mgr. Peter Mechtl

e-mail: peter.mechtl@sse-d.sk

materiál:
IT tovar (RSA kľúče,...)

služby:
GIS, IT služby, strážna a bezpečnostná služba vrátane stráženia mechanizmov na stavbách, údržba a servis systémov PCO, PSN, PST, EZS, IBS, kamerové a poplachové systémy – inštalácia

Ing. Alena Jarošová

e-mail: alena.jarosova@sse-d.sk

materiál:

stavebný materiál (štrk, piesok, betónové zmesi, cement, vápno, sadra, lepenky, drevo), keramzit, zatrávňovacie zmesi, zváracie a spájkovacie potreby, pneumatiky, skúšačky, vozidlá nad 3.5t, mechanizmy, dopravné zariadenia (vysokozdvižné vozíky, žeriavy, prívesy)

služby:
revízie regálov, elektrozariadení, bleskozvodov, komínov, plynových zariadení, revízie zdvíhacích zariadení, údržba železničnej vlečky, znalecké posudky, meranie hluku, , opravy a údržba manipulačných zariadení (VZV, žeriav), projekty dopravného značenia, pracovná zdravotná služba

Ing. Jana Kožová

e-mail: jana.kozova@sse-d.sk

materiál:

PC príslušenstvo (USB kľúče, externé harddisky,...), zámky FAB, výstražné tabuľky smaltované, plastové a samolepky

služby:realizácia stavieb na kľúč VN, NN, telekomunikačné služby, dodávky a servis klimatizácie, servis a opravy výťahov, predaj budov, pozemkov, upratovacie služby, zneškodňovanie odpadov (vrátane komunálneho), deratizácia, odpočty elektromerov

Ing. Miroslava Šumpíková, vedúca odboru Back Office nákupu

e-mail: miroslava.sumpikova@sse-d.sk

Ing. Viliam Šoška

e-mail: viliam.soska@sse-d.sk

vystavovanie objednávok:
kúpa budov, pozemkov, odkúpenie projektových dokumentácií, prenájom, nájom vrátane poplatkov s ním spojených (poplatky do fondov opráv atď.), vytýčenie inžinierskych sietí, preprava betónu vrátane betónových zmesí, štrk, piesok

Ing. Mária Tulcová

e-mail: maria.tulcova@sse-d.sk

vystavovanie objednávok:
poplatky za energie - plyn, elektrina, voda, teplo, bankové a iné poplatky (vrátane členských), exekúcie, znalecké posudky, audity, poradenstvo a konzultačné služby, právne služby, SLA

Ing. Mária Tatárová

e-mail: maria.tatarova@sse-d.sk

vystavovanie objednávok:
lesné prieseky VVN, VN, NN, geodetické služby, výkony mechanizmov, prepravné výkony, revízie postrojov, rebríkov, elektrozariadení, bleskozvodov, opravy a údržba manipulačných zariadení (VZV, žeriav), úradné skúšky a opakované úradné skúšky, výkopové práce pre PaÚ OC BB, LC

Mgr. Lucia Alakšová

e-mail: lucia.alaksova@sse-d.sk

vystavovanie objednávok:
výkopové práce pre PaÚ OC ZA, MT, LM