0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Ostatné súťaže

ID Termín prihlásenia do Názov výberového konania Možnosti
4841 19.12.17, 10:00 OVS - Prístrojové transformátory VVN
4885 15.12.17, 09:00 Rekonštrukcia, účelové zariadenie Martinské hole
4822 12.12.17, 10:00 Vnútorný VN komorový odpínač
4810 21.11.17, 09:00 OVS - Distribučné trojfázové olejové transformátory VN/NN
4818 16.11.17, 12:00 Vonkajší VN rozvádzač v betónovom skelete

Legenda

  • Termín prihlásenia do - po tomto termíne už nie je možné prihlásiť sa do výberového konania, požiadať o účasť a ani zadať cenovú ponuku
  •   - po kliknutí na ikonu sa zobrazí žiadosť o účasť vo výberovom konaní
  •   - po kliknutí na ikonu sa zobrazia bližšie informácie k výberovému konaniu