0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Domácnosti


Odberatelia elektriny v domácnostiach sú fyzické osoby, ktoré nakupujú elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti a nevyužívajú ju na podnikateľskú činnosť. V prípade podnikania v odbernom mieste odberateľa elektriny v domácnosti je zmluvný partner povinný zabezpečiť rozdelenie elektroinštalácie tak, aby bolo možné samostatne merať elektrinu odoberanú na podnikanie. Odberatelia elektriny v domácnostiach môžu na svojom odbernom mieste používať len elektrické spotrebiče, ktoré neovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny.

Ide hlavne o byty, rodinné domy, chaty a garáže. Odberné miesta domácností sú pripájané na napäťovú hladinu NN.

UPOZORNENIE

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1. januára 2017 začne platiť nový postup riešenia distribučných žiadostí. Viac informácií tu.

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., zároveň oznamuje, že odpovede na často kladené otázky ohľadne optimalizácie maximálnej rezervovanej kapacity (MRK) / hodnoty hlavného ističa (HI) na existujúcom NN odbernom mieste (OM) nájdete tu.