0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Odberatelia elektriny

Odberateľmi elektriny môžu byť fyzické osoby (domácnosti) alebo právnické osoby (firmy a podnikatelia).
Fyzické osoby nakupujú elektrinu pre vlastnú spotrebu v domácnosti a nevyužívajú ju na podnikateľskú činnosť.
Právnické osoby sú osoby vykonávajúce podnikateľskú činnosť ako aj fyzická osoba - podnikateľ, prípadne iné právnické osoby (obce a mestá, združenia, vyššie územné celky a pod.)

Postup riešenia distribučných žiadostí platný od 1. januára 2017

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a. s., oznamuje, že od 1. januára 2017 vstúpil do platnosti nový postup riešenia distribučných žiadostí. Viac informácií tu.