0850 166 007 Zákaznícka linka
0800 159 000 Poruchová linka

Odpredaje

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., ponúka na odpredaj prebytočný majetok - polyfunkčné objekty v regióne stredného Slovenska v okresoch: 

Banská Bystrica, Ilava, Krupina, Kysucké Nové Mesto, Lučenec, Prievidza, Revúca, Rimavská Sobota, Žilina.
Viac informácií nájdete
tu  PDF 10,67 MB
.

UPOZORNENIE

V prípade záujmu o účasť v elektronickej aukcii, prosím, vyplňte a zašlite nasledovné dokumenty: